• ฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท
 • แจ้งฝากภายใน 24 ชม. หลังจากโอนเงิน
 • ถอนเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 • แจ้งฝากภายใน 24 ชม. หลังจากโอนเงิน
 • สามารถย้ายเครดิตได้ตลอด 24 ชม.
 • ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านภายใน 5 นาที
 • บริการช่วยเหลือคุณ 24 ชม.

มือถือ

ประเภท

เวลาแจ้ง

ยอดเงิน

สถานะ

 • 0XXXXX0429

  เติมเงิน

  02:06

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX0429

  เติมเงิน

  23:34

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX8041

  เติมเงิน

  21:15

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  21:09

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX8506

  เติมเงิน

  20:24

  ***

  1 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  20:15

  *,***

  2 นาที

 • 0XXXXX5534

  เติมเงิน

  18:27

  ***

  2 นาที

 • 0XXXXX5580

  เติมเงิน

  16:41

  *,***

  3 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  16:16

  *,***

  1 นาที

 • 0XXXXX8577

  เติมเงิน

  14:43

  *,***

  2 นาที

 • 0XXXXX8817

  เติมเงิน

  12:35

  ***

  6 นาที

 • 0XXXXX5534

  เติมเงิน

  11:25

  *,***

  3 นาที

 • 0XXXXX2996

  เติมเงิน

  09:59

  ***

  1 นาที

 • 0XXXXX5580

  เติมเงิน

  09:00

  *,***

  1 นาที

 • 0XXXXX9550

  เติมเงิน

  08:31

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX0429

  ถอนเงิน

  07:35

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX0429

  เติมเงิน

  07:32

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX2996

  เติมเงิน

  07:28

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX0429

  เติมเงิน

  02:20

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX0429

  เติมเงิน

  00:58

  ***

  1 นาที

ทั้งหมด