• ฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท
 • แจ้งฝากภายใน 24 ชม. หลังจากโอนเงิน
 • ถอนเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 • แจ้งฝากภายใน 24 ชม. หลังจากโอนเงิน
 • สามารถย้ายเครดิตได้ตลอด 24 ชม.
 • ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านภายใน 5 นาที
 • บริการช่วยเหลือคุณ 24 ชม.

มือถือ

ประเภท

เวลาแจ้ง

ยอดเงิน

สถานะ

 • 0XXXXX8801

  เติมเงิน

  13:00

  *,***

  1 นาที

 • 0XXXXX0969

  ถอนเงิน

  12:54

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX0969

  เติมเงิน

  12:53

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX7636

  เติมเงิน

  12:40

  ***

  3 นาที

 • 0XXXXX0969

  ถอนเงิน

  12:34

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX0969

  เติมเงิน

  12:33

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX0969

  ถอนเงิน

  12:31

  ***

  1 นาที

 • 0XXXXX0969

  เติมเงิน

  12:29

  ***

  1 นาที

 • 0XXXXX8041

  ถอนเงิน

  12:27

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX8041

  ถอนเงิน

  12:20

  ***

  7 นาที

 • 0XXXXX8041

  เติมเงิน

  11:38

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX1441

  ถอนเงิน

  11:32

  **,***

  4 นาที

 • 0XXXXX1441

  เติมเงิน

  10:05

  **,***

  0 นาที

 • 0XXXXX0969

  ถอนเงิน

  09:24

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX1441

  เติมเงิน

  21:32

  **,***

  0 นาที

 • 0XXXXX1677

  เติมเงิน

  20:31

  ***

  2 นาที

 • 0XXXXX4715

  เติมเงิน

  20:00

  ***

  7 นาที

 • 0XXXXX1441

  เติมเงิน

  19:40

  **,***

  3 นาที

 • 0XXXXX7636

  เติมเงิน

  19:26

  *,***

  2 นาที

 • 0XXXXX1677

  เติมเงิน

  19:16

  ***

  2 นาที

ทั้งหมด