• ฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท
 • แจ้งฝากภายใน 24 ชม. หลังจากโอนเงิน
 • ถอนเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 • แจ้งฝากภายใน 24 ชม. หลังจากโอนเงิน
 • สามารถย้ายเครดิตได้ตลอด 24 ชม.
 • ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านภายใน 5 นาที
 • บริการช่วยเหลือคุณ 24 ชม.

มือถือ

ประเภท

เวลาแจ้ง

ยอดเงิน

สถานะ

 • 0XXXXX8801

  เติมเงิน

  14:11

  *,***

  3 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  13:14

  *,***

  2 นาที

 • 0XXXXX2882

  เติมเงิน

  12:33

  ***

  2 นาที

 • 0XXXXX2996

  ถอนเงิน

  12:28

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX2996

  เติมเงิน

  12:25

  ***

  3 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  12:21

  ***

  2 นาที

 • 0XXXXX

  ถอนเงิน

  11:26

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  10:45

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX2882

  เติมเงิน

  10:03

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  09:20

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  09:14

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX

  ถอนเงิน

  09:10

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  09:07

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX2882

  เติมเงิน

  08:59

  *,***

  4 นาที

 • 0XXXXX8801

  เติมเงิน

  06:31

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX8801

  ถอนเงิน

  04:20

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX2017

  ถอนเงิน

  04:00

  *,***

  9 นาที

 • 0XXXXX8577

  เติมเงิน

  02:42

  *,***

  0 นาที

 • 0XXXXX0665

  เติมเงิน

  02:23

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX0665

  เติมเงิน

  02:02

  *,***

  0 นาที

ทั้งหมด