• ฝากเงินขั้นต่ำ 100 บาท
 • แจ้งฝากภายใน 24 ชม. หลังจากโอนเงิน
 • ถอนเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 • แจ้งฝากภายใน 24 ชม. หลังจากโอนเงิน
 • สามารถย้ายเครดิตได้ตลอด 24 ชม.
 • ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านภายใน 5 นาที
 • บริการช่วยเหลือคุณ 24 ชม.

มือถือ

ประเภท

เวลาแจ้ง

ยอดเงิน

สถานะ

 • 0XXXXX1631

  เติมเงิน

  20:15

  **,***

  1 นาที

 • 0XXXXX0146

  เติมเงิน

  20:00

  ***

  6 นาที

 • 0XXXXX4715

  เติมเงิน

  19:06

  ***

  5 นาที

 • 0XXXXX7636

  เติมเงิน

  17:21

  ***

  3 นาที

 • 0XXXXX0969

  เติมเงิน

  17:00

  ***

  1 นาที

 • 0XXXXX8817

  เติมเงิน

  16:49

  ***

  3 นาที

 • 0XXXXX8817

  เติมเงิน

  16:40

  ***

  3 นาที

 • 0XXXXX5492

  เติมเงิน

  16:01

  **,***

  1 นาที

 • 0XXXXX4164

  ถอนเงิน

  15:52

  *,***

  2 นาที

 • 0XXXXX1631

  ถอนเงิน

  15:38

  *,***

  2 นาที

 • 0XXXXX8801

  เติมเงิน

  15:06

  *,***

  3 นาที

 • 0XXXXX4715

  ถอนเงิน

  13:32

  ***

  3 นาที

 • 0XXXXX0969

  ถอนเงิน

  12:13

  *,***

  4 นาที

 • 0XXXXX0969

  ถอนเงิน

  10:34

  *,***

  1 นาที

 • 0XXXXX0969

  ถอนเงิน

  10:28

  **,***

  5 นาที

 • 0XXXXX8817

  เติมเงิน

  09:16

  ***

  3 นาที

 • 0XXXXX

  ถอนเงิน

  08:33

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX

  เติมเงิน

  08:33

  ***

  0 นาที

 • 0XXXXX

  ถอนเงิน

  08:05

  *,***

  3 นาที

 • 0XXXXX1677

  เติมเงิน

  01:32

  ***

  1 นาที

ทั้งหมด